TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

KONTAKT

Kontaktujte nás priamo alebo prostredníctvom kontaktného formuláru

L&P KRBY, s. r. o.

Seredská 7, 917 05

Trnava - Modranka

+421 905 24 0905

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, nám napíšte Vaše požiadavky a my Vám pošleme cenu za realizáciu.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) spoločnosťou L&P KRBY s.r.o., IČO: 36 277 541, so sídlom Seredská ulica č.7, Trnava-Modranka 917 05, Slovenská republika. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.